Inclusive Design - Eaglescience

Inclusive Design

Het creëren van een toolbox voor ICT-diensten en producten

Eaglescience heeft de toolbox “Include” Inclusive Design ontworpen. Deze toolbox is nuttig voor kleine tot middelgrote bedrijven die een ICT-service op product willen ontwikkelen.

De “Include” toolbox helpt de gebruikers in het selecteren, het uitvoeren van en het melden van de resultaten van methoden die gebruikers bij het ontwikkelingsproces van producten en services betrekken. De toolbox doet dit door een stap-voor-stap uitleg, direct beschikbare materialen en voorbeelden met nuttige tips voor het betrekken van doelgroepen te presenteren. De “Include” toolbox beschikt over een groot aantal gebruikersgerichte ontwerpmethoden die snel, efficiënt en robuust zijn.

“De Include Toolbox beschikt over een groot aantal gebruikersgerichte ontwerpmethoden die snel, efficiënt en robuust zijn.”

Commit & Eaglescience

Inclusive Design maakt een deel uit van het COMMIT project IUALL (Interaction for Universal Access). Het doel is om via interactie met persoonlijke applicaties en services zelfwerkzaamheid, sociale verbintenis en veiligheidsbewustwording van verschillende burgers in een district te vergroten. COMMIT is een publiek-particulier onderzoeksinstituut waar universiteiten, technologische instituten en kleine en grote bedrijven meedoen aan publiek-particuliere multi-party projecten. Project IUALL is één van de projecten waaraan Eaglescience deelneemt.

Het IUALL (I, You, All) project is begonnen met het idee dat iedereen met computersystemen overweg moet kunnen. Universele toegang vraagt om systemen die ontworpen zijn om iedereen toegang te geven tot het systeem, bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, kleine kinderen, mensen die buiten hun moederland leven, ouderen en mensen met ernstige handicaps. Het project benadert deze ontwikkelingsuitdaging op twee manieren. Ten eerste door technologie met sociale intelligentie te onderzoeken en daarna door hulpmiddelen te onderzoeken en te ontwerpen voor IT-ontwerpers die hen helpen voor iedereen te ontwerpen.

Meer informatie?

Include
Commit

Of neem contact op met:

Marc Grootjen
m.grootjen@eaglescience.nl

YOU MIGHT ALSO LIKE