DIGIZ - Eaglescience

DIGIZ

Digitaliseren van een beproefde methode

De digitale Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (DIGIZ), de digitalisering van de bewezen GIZ methode voor het inschatten van de zorgbehoefte van ouders en kinderen, is een nieuw ZONMw project waarin TNO, GGD Hollands Midden, JGZ Zuid-Holland West, Leids Universitair Medisch Centrum, NCJ en Eaglescience aan deelnemen.

De digitale GIZ is een hulpmiddel voor ouders, kinderen en zorgexperts. GIZ helpt om een overzicht te verkrijgen van de ervaren uitdagingen  en sterke punten van ouders en jeugd. Het is bewezen dat dit een krachtig hulpmiddel is om te bepalen of er specifieke zorg nodig is en tegelijkertijd veerkracht geeft. Het hulpmiddel is eenvoudig toegankelijk via de tablet of laptop, apparaten die dagelijks gebruikt worden door kinderen, jongeren en ouders. De digitale GIZ moedigt ouders en kinderen aan om hun eigen actieplan te bepalen gebaseerd op zowel hun zorgbehoeften als sterke punten.

Het digitaliseren van de GIZ heeft nog een ander voordeel: het is nu mogelijk om een actieplan op te slaan, nog een keer door te lezen online en de vorderingen te controleren. Dit moedigt zowel de ouders en kinderen aan om hun situatie te verbeteren, en hierdoor meer controle te krijgen over hun leven en de uitdagingen.

“Eaglescience is een gedreven bedrijf, praktisch ingesteld maar ook wetenschappelijk georiënteerd. Naast de dagelijkse dag-tot-dag ontwikkelingsflow, helpen ze ook bij het projectvoorstel, denken ze vooruit en verzamelen ze alle kennis die nodig is om de gebruikersbehoeften vast te stellen.” – Olivier Blanson Henkemans

Voor de experts betekent dit dat ze gewoon hun laptop of tablet mee moeten nemen. Papieren en schema’s zijn digitaal beschikbaar en kan direct gedownload worden. Professionele zorginstellingen, zorgwebsites, instructiefolders en video’s zijn beschikbaar in de applicatie en worden gefilterd op basis van de aangegeven zorgbehoeften. Deze digitale GIZ faciliteert in een meer gestructureerde conversatie met herkenbare output waardoor de gebruiker gestimuleerd wordt om zijn of haar situatie te verbeteren. Rapporten van de sessie die geproduceerd zijn door de digitale GIZ kunnen gemakkelijk gebruikt worden door zorgexperts als input voor administratiedoeleinden. De functionaliteit om de reports op te slaan maakt het mogelijk om vorderingen te volgen, acties te evalueren en het actieplan op te volgen in een tweede afspraak.

Op dit moment is het team van de digitale GIZ bezig met het ontwikkelen van een prototype. De uiteindelijke gebruikers, zowel cliënten als professionals, zijn erg betrokken bij het proces van de ontwikkeling om zo zeker te zijn van een goede gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid. Naast een proefonderzoek en veldstudie worden enquêtes en interviews afgenomen. Deze zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan het interface, look & feel en de functies of de DIGIZ. Het prototype wordt getest tegen half 2017. De eerste versie van de complete digital GIZ wordt verwacht in 2018.

Foto door Public Cinema

TNO & Eaglescience

TNO streeft ernaar om mensen en kennis te verbinden om zo innovaties te creëren die onze maatschappij en economie versterken op een duurzame manier. Dit verbindt TNO en Eaglescience Software door hun kernwaarden. Sinds de start van Eaglescience is de samenwerking nauw en zijn al verschillende projecten afgerond, zoals SamenStarten, Brainwave eReader en eASI.

Meer informatie?

TNO
GIZ
ZonMw

Of neem contact op met:

YOU MIGHT ALSO LIKE